Vanaf nu kan IEDEREEN energieleverancier worden

Via het All in power platform worden opwekkers van duurzame energie in staat gesteld om direct energie te leveren aan wie dan ook. Het platform is de goedkoopste en makkelijkste manier om energie uit te wisselen.

iedereen in power

Opwekkers van
duurzame energie

Opwekkers van duurzame energie leveren hun energie direct aan eindgebruikers. Hoe en aan wie je levert heb je zelf in de hand. Jij bepaalt je prijs en doelgroep en kan persoonlijke korting of andere voordelen bieden in combinatie met energielevering. Dankzij de lage kosten van het All in power platform verdienen opwekkers significant meer terwijl afnemers niet meer betalen. Zie de rekenvoorbeelden onderaan de pagina om te begrijpen hoe dit werkt.

Energie
gebruikers

Energiegebruikers worden in staat gesteld om met hun energierekening te bepalen welke type energieproductie ze willen steunen. Het All in power platform is de enige manier om een persoonlijke energiemix samen te stellen met meerdere identificeerbare energiebronnen.

Collectieven &
(grote) bedrijven

Collectieven en (grote) bedrijven leveren aan zichzelf en aan partners. Professionele  opwekkers leveren hun energie direct aan afnemers of energiemarkten en worden via het All in power platform een vrijwel volwaarde duurzame energieleverancier.

Ons platform is 100% transparant. Als je de factuur van de opwekker en afnemer naast elkaar legt zie je identieke posten voor de uitgewisselde energie. Wat de afnemer betaalt komt één op één terecht bij de opwekker, wel zo eerlijk.

Leverancier

Levert zijn duurzame energie direct aan zijn afnemer tegen een vaste prijs. De opwekker ontvangt 1-op-1 de vergoeding van de afnemer en houdt door de lage platformkosten tot 30% meer over.

Het platform

Registreert de gemaakte afspraken.
Controleert de levering van energie.
Verrekent 1-op-1 de betaling.
Verzorgt de facturatie van energiebelastingen en netbeheer kosten.

Afnemer

Krijgt direct van de opwekker van zijn keuze energie geleverd voor een vaste prijs. De afnemer betaalt maandelijks voor zijn daadwerkelijke verbruik en krijgt betere energie voor een lagere prijs.

0 %
transparant

Nog

Tot de lancering van het All in power platform!

  • 12 november 2019
  • 16:30
  • Initiate, European Utility Week
  • Parijs

Marktplaats voor duurzaam

energiewinkel

Opwekkers bieden hun duurzame energie aan in de energiewinkel. Je vindt er nabijgelegen opwekkers, kan filteren op energieprijs, type opwekking en zoeken op de naam en beschrijving van de aanbieding.

Klaar voor de start?

Doe mee! Check de volgende voorbeeldberekeningen of neem contact op voor een gratis advies of een demonstratie

VoorbeeldeN

Voor opwekkers

Coöperatief
SDE+ project

Een coöperatief zonnepark gerealiseerd in 2018 levert haar energie aan de nabije bewoners tegen een vast marktconform tarief van 58 €/MWh.

Na aftrek van de platformkosten en aanvulling vanuit de subsidieregeling is de opbrengst 122 €/MWh, 11% hoger dan de beschikte prijs van 110 €/MWh.

Subsidievrije zonnestroom

We zijn er bijna! Na aftrek van de platformkosten blijft er bij levering aan een consument 52 €/MWh over onder aan de streep.

Door gebruik te maken van een zonne-installatie in ongeveer oost/west-opstelling en dubbel gebruik te maken van dakbedekking is het al vanaf 2020 rendabel om subsidievrije zonnestroom te produceren. Wow!

Postcoderoos
project (PCR)

Een postcoderoos project gerealiseerd in 2019 levert de energie aan haar leden. Deze leden hebben een marktconforme vaste prijs afgesproken met de coöperatie van 58 €/MWh.

Na aftrek van de kosten blijft er 44% meer omzet over dan bij levering aan een energieleverancier.

Nog