Energiehandel voor producenten

Inhoudsopgave

Als producent van duurzame verkoop je jouw energie aan een energieleverancier, aan de energiebeurs of via het All in power platform direct aan je eindgebruikers. Hoe dat in zijn werk gaat, lees je hier.

Introductie

Een programmaverantwoordelijke (PV) partij regelt in samenspel met de leverancier de inkoop en verkoop van energie op de energiebeurs EPEX/APX, All in power heeft deze verantwoordelijkheid via haar PV. Overschotten worden verkocht op de energiebeurs, tekorten worden op dezelfde beurs ingekocht. Op deze manier zorgt All in power ervoor dat vraag en aanbod van onze gebruikers altijd in balans zijn. De kosten en baten van deze handel met de energiebeurs worden rechtstreeks verrekend met de gebruikers van het All in power platform. Zie de pagina over profielkosten voor meer informatie over deze verrekening.

Opbrengsten en risico’s voor producenten

Je produceert duurzame energie en dat bestaat uit twee verhandelbare producten, een kWh en een GVO. Het kWh is de “kleurloze stroom” welke direct aan een leverancier of afnemer wordt verkocht of op de energiebeurs verhandeld. De GVO is hetgeen de stroom groen maakt en kan afzonderlijk of in combinatie met de kWh verkocht worden aan een leverancier of GVO-handelaar. Als je je energie via All in power levert aan een afnemer gaat het altijd om de combinatie van de kWh en GVO. Je kan dus geen grijze stroom verkopen met je eigen GVO’s.

Er zijn twee risico’s bij de verkoop van energie:

  1. Afzetrisico. Ga je afnemers kunnen vinden voor je energie?
  2. Prijsrisico. Ga je een voldoende hoge prijs krijgen voor je energie?

Het afzetrisico is voor de kWh geen probleem, je kan immers altijd terecht op de beurs tegen variabele prijzen. Voor de GVO is het afzetrisico ook niet zo groot. Er zijn vele kanalen waarmee je deze certificaten kan verkopen mocht je niet direct een afnemer hebben gevonden. Let wel op dat je de GVO’s op tijd verhandeld, ze zijn één jaar houdbaar en worden daarna waardeloos. De onzekerheid in de omzet van de energieproductie zit dan ook met name in de prijsrisico’s.

Werk je met de postcoderegeling? Dan wil je gewoon zo hoog mogelijke opbrengsten realiseren. En misschien wil je daarbij prijsrisico’s afdekken.

Werk je met de SDE+ regeling? Dan wil je tenminste het correctiebedrag volgen. Vaste prijzen bieden enige zekerheid maar kunnen uit de pas lopen met de variabele aanvulling van de subsidieregeling die de groothandelsprijzen voor energie volgt. Verkoop je jouw energie tegen dagprijzen dan loop je een bodemrisico als de dagprijzen lager uitvallen dan het SDE+ correctiebedrag.

Vaste prijzen oude stijl

In de markt zijn veel leveranciers die vaste prijs PPA’s aanbieden voor één of meerdere jaren. En er zijn genoeg banken die aandringen op dit model omdat dit enige zekerheid biedt over de inkomsten. Maar deze zekerheid kost vanzelfsprekend ook geld, iemand neemt jouw risico’s over en maakt kosten om deze risico’s verder te verkleinen en verhandelen. In de praktijk blijkt dat vaste energieprijzen op de lange termijn zo’n 20% meer kosten dan energie inkopen/verkopen tegen dagprijzen. Een vaste prijs PPA is dus niet altijd de voordeligste keuze, eigenlijk alleen als het scenario waartegen je beschermd wil worden zich voordoet. Om een keuze te maken voor vaste of variabele energieprijzen moet je weten wat de prijsvolatiliteit risico’s zijn:

  • GVO prijzen zijn zeer stabiel. De prijzen van GVO’s veranderen langzaam en zullen binnen een zicht periode van een jaar weinig in prijs veranderen.
  • De energieprijs op de energiebeurs is zeer volatiel en is ieder uur verschillend. Maar energie verkopen op de energiebeurs is wel een transparante en eerlijke manier om je energie te verhandelen. Je krijgt op deze beurs zeg maar wat de energie op dat moment waard is. Is er veel aanbod en weinig vraag dan daalt de prijs, is er veel vraag en weinig aanbod dan stijgt de prijs.

Het lijkt dus riskant om tegen variabele beursprijzen je energie te verhandelen maar dit is niet het gehele verhaal. Daarnaast ben je als je met een energieleverancier een vaste prijs afspreekt dan wel het risico kwijt dat de prijzen dalen maar raak je ook de kans kwijt dat je profiteert van stijgende prijzen. De in de vaste prijs inbegrepen risicopremie maakt het minder aantrekkelijk om je prijs vast te laten leggen. Mocht je jouw GVO’s apart verhandelen dan is hier vaste prijzen voor afspreken minder relevant omdat de prijzen stabieler zijn maar daardoor de risicopremie kleiner omdat de prijsrisico’s kleiner zijn.

Traditionele vaste prijzen dragen bij aan de instandhouding van fossiele productie, je belooft stroom af te nemen wat in de praktijk wordt verzekerd door afspraken te maken met aanstuurbare, veelal fossiele, centrales. De centrales kunnen op basis van deze belofte hun brandstofinkoop goedkoop regelen. Dit is niet het geval bij Renewables hedging. Er zijn duurzame voordelen aan vaste prijzen middels Renewables hedging, de werking van renewables heding wordt in de volgende paragraaf uitgelegd.

Vaste prijzen 2.0: Renewables hedging

Investeren in duurzame energieproductie is een alternatief risicobeheer instrument om grip te krijgen op energieprijs risico’s voor afnemers. Je investeert éénmalig een bedrag in productie waarna er ieder jaar gegarandeerd een bepaald volume energieproductie voortkomt uit de investering. In deze is de investering in duurzame energie vergelijkbaar als een investering in aandelen alleen zijn de dividenden in kWh-en.

Een energiegebruiker weet dat hij ieder jaar energie nodig heeft om zijn woning of bedrijf in de toekomst van energie te voorzien. Hoeveel die energie in de toekomst kost is onbekend maar zeker is dat deze afnemer een bepaalde hoeveelheid energie nodig gaat hebben.

Aan de andere kant zien we dezelfde maar omgekeerde situatie.

Een producent heeft een goed beeld bij de hoeveelheid energie die hij jaarlijks produceert. Wat de financiële opbrengst van deze energie gaat zijn is nog onbekend.

Als de producent en afnemer samenwerken verandert er iets in de risico’s. Als de partijen een vaste prijs met elkaar afspreken voor de uitgewisselde energie zijn ze beide grotendeels van de risico’s af.  

  1. De afnemer heeft geen risico op stijgende prijzen, en
  2. De producent heeft geen risico op dalende prijzen.

De risico’s van beide partijen heffen elkaar op omdat ze tegengesteld zijn aan elkaar. Als de beursprijzen zouden stijgen zou de producent profiteren en de afnemer de dupe zijn en vice versa. Door samen een vaste prijs af te spreken maakt het bijna niet meer uit wat de energieprijs op de beurs doet. Zo zie je in deze figuur hoe de energieprijzen met elkaar meebewegen.

Wat overblijft zijn de prijsverschillen tussen de beide profielen, de profielkosten. Bij de levering van een opwekproject aan verbruikers geldt dat op momenten van surplus dit tegen beursprijzen verkocht moet worden waarna het in de avond als de vraag groot is weer teruggekocht wordt om aan de afnemers te leveren. Doordat de prijs van energie lager is als er veel duurzame energie beschikbaar is en juist hoger wanneer de vraag groot is, zijn er profielkosten.

Bij een directe uitwisseling van duurzame energie via All in power zijn alleen de profielkosten onzeker, maar het prijsverschil tussen inkoop en verkoop is veel minder volatiel dan de verkoop- of inkoopprijzen afzonderlijk van elkaar. Deze manier om energieprijs risico’s te beheersen noemen we Renewables hedging. Meer over profielkosten is te lezen op deze pagina.

Het All in power platform faciliteert dat de producenten een afnemer kunnen vinden waarmee ze samen de risico’s kunnen delen. De afnemer betaalt, zoals gebruikelijk, een vaste energieprijs. De producent dekt de profielkosten en dat deze mogelijk hoger of lager uitvallen. Een producent kan hiervoor een kleine premie vragen zoals de afnemer gewend is bij de keuze voor vaste prijzen.

Bij Renewables hedging worden er geen afspraken gemaakt met traditionele “hedgers”. Zo voorkomen we samen dat je energierekening bij fossiele centrales terecht komt. De volledige energieprijs minus de profielkosten komt bij de producent terecht, zo blijft de waarde van duurzame energie in de regio.