Opbouw energierekening consument

 • Hulpcentrum
 • Welkom
 • Opbouw energierekening consument
Inhoudsopgave

Samenstelling energierekening eindgebruiker

Om de mogelijkheden van de het All in power platform en eventueel de postcoderoosregeling goed te begrijpen leggen we uit hoe de energierekening van een consument is opgebouwd. We nemen hier aan dat de alle energiegebruikers minder dan 10.000 kWh per jaar verbruiken en dus enkel het energiebelasting en ODE tarief van de eerste schijf betalen.

Een consument of lid in een energiegemeenschap betaalt vergoedingen via haar leverancier en energierekening aan een aantal partijen. De rekening bestaat uit een aantal componenten waarvan een deel ongereguleerd is en een deel gereguleerd. Deze kosten worden in de volgende secties kort toegelicht. Gereguleerde kosten zijn niet te verlagen door over te stappen op een andere leverancier en zijn dus bij iedere energieleverancier gelijk. Leveranciers zijn vrij om hun eigen leveringskosten te bepalen en mogen concurreren door te leverancierskosten en de tarieven van energielevering te variëren.

Gereguleerde kosten

 • Fiscale heffingen
  • Energiebelasting en heffingskorting op energiebelasting
  • Opslag duurzame energie (ODE)
 • Netbeheerkosten
 • Btw (21% over alle aspecten van de energierekening)

Ongereguleerde kosten

 • Leverancierskosten (abonnementskosten energieleverancier)
 • Energielevering (de kWh)

Fiscale heffingen (2020)

Fiscale heffingen bestaan uit drie componenten: Energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE) en heffingskorting. De heffingen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld en zijn vrijwel nooit twee jaar op rij gelijk. Je hebt een minimale hoeveelheid energie nodig om aan je levensbehoefte te voorzien, om deze reden ontvangen woningen en bedrijven een vaste heffingskorting. De heffingskorting (post 1) is bedoeld om de belastingdruk van energiebelasting en ODE (deels) te compenseren. De heffingskorting mag op alle verbruiksaansluiting met een verblijfsfunctie worden toegepast behalve op aansluitingen die geen verbruik kennen.

 1. Aansluitingen met een verblijfsfunctie ontvangen jaarlijks een vaste heffingskorting van €435,68 excl. btw.
 2. Het tarief van energiebelasting wordt naar verbruik op de rekening toegevoegd ongeacht de oorsprong van de energie. Het tarief is 0,0977 €/kWh excl. btw.
 3. Het tarief van ODE wordt naar verbruik op de rekening toegevoegd ongeacht de oorsprong van de energie. Het tarief is 0,0273 €/kWh excl. btw.

Alleen bij een kleinverbruiker achter de meter opgewekte energie is vrijgesteld van de fiscale heffingen energiebelasting en ODE middels saldering tot het eigen gebruik. Bij een grootverbruik aansluiting is alleen de energie die achter de meter wordt opgewekt en gelijktijdig gebruikt vrijgesteld van energiebelasting.

De tarieven van energiebelasting en ODE zijn middels een degressief stelsel opgebouwd. Hoe hoger het verbruik (in kWh), hoe lager het tarief. De meeste consumenten zitten in de eerste staffel met een verbruik van minder dan 10.000 kWh/jaar.

In het klimaatakkoord 2019 is aangegeven dat de belastingverhoging die tussen 2020 en 2026 wordt ingevoerd op aardgas gecompenseerd gaat worden via verlaging van de energiebelasting en/of verhoging van de heffingskorting op elektriciteit. Dit zijn dus communicerende vaten waarvan onduidelijke is hoe de korting verdeeld gaat worden. Als de volledige korting in het variabele tarief wordt verwerkt zal een subsidieregeling zoals postcoderoosregeling een stuk minder aantrekkelijker worden. Op korte termijn is het energiebelasting tarief in de eerste staffel echter vrijwel onveranderd en de korting flink verhoogd, goed nieuws dus voor postcoderoosprojecten.

Netbeheerkosten (2020)

De kosten voor het gebruik van het distributie en transmissiesysteem zijn gereguleerd. Deze tarieven variëren afhankelijk van de grootte van een aansluiting. De gemiddelde consument zit echter op een typische kleinverbruik (KV) aansluiting van 3x25A of 1x35A. Een regulier KV aansluiting kost bijvoorbeeld Enexis 192,00 €/jaar exclusief btw bij netbeheerder Enexis.

Btw

Over alle posten op de rekening wordt 21% btw toegevoegd. Dus ook over de heffingskorting, energiebelasting en ODE.

Leverancierskosten

Leveranciers hebben de taak om bovengenoemde kosten door te berekenen bij kleinverbruikers en leveren energie. Hiervoor worden leverancierskosten in rekening gebracht, een soort abonnement op die dienstverlening van de leverancier. De hoogte van deze kosten varieert van 3 tot 15 euro per maand afhankelijk van de leverancier.

Energielevering

Uiteraard is er een vergoeding verschuldigd voor geleverde energie. Dit kan tegen variabele of vaste prijzen worden afgerekend waarbij er een toezichthouder voorkomt dat er te hoge tarieven voorkomen om consumenten te beschermen. Energietarieven (excl. btw) voor de levering van in Nederland opgewekte duurzame energie beginnen bij 5,8 eurocent per kWh en kunnen oplopen tot meer dan 10 eurocent per kWh.