All in power

Platform voor duurzame energie

Overzicht van subsidiemogelijkheden

Inhoudsopgave

Er zijn globaal meerdere stimuleringsregelingen waarmee duurzame energieproductie kan worden bekostigd. In deze tabel is opgenomen wat je op de verschillende manieren kan verdienen aan je duurzame energie. De opbrengsten in deze tabel zijn gebaseerd op de op de inkomsten wanneer de energie verhandeld wordt tegen variabele tarieven op de energiebeurs. Opwekkers in het All in power platform kunnen de opbrengsten verhogen door direct aan afnemers te leveren.  Niet iedere regeling is voor iedereen mogelijk. Salderen is alleen mogelijk als je kleinverbruiker (KV) bent. SDE+ kan alleen met een grootverbruik (GV) aansluiting.

Regeling Opbrengst * Waarvan subsidie * Waarvan referentie energiehandel opbrengsten **
Saldeerregeling (alleen KV) 18,0 13,3 4,7
Postcoderoosregeling 14,4 9,8 4,7
Vergoeding traditionele energieleverancier (alleen KV) *** Tot 9,9 5,2 4,7
SDE+ (alleen GV) 8,5 3,8 4,7
Subsidievrij variabele vergoeding 4,7 0 4,7

*             uitgedrukt in €c/kWh excl. btw
**           referentie opbrengsten bij verkoop tegen variabele tarieven, uitgedrukt in €c/kWh excl. btw
***         https://www.energieleveranciers.nl/zonnepanelen/terugleververgoeding-zonnepanelen

Saldeerregeling

Deze regeling is gericht op kleinverbruikers (aansluiting tot maximaal 3x80A) met eigen productie van duurzame energie. Achter de meter opgewekte duurzame elektriciteit mag verrekend worden met de van het net afgenomen elektriciteit. Dat voorkomt de betaling van variabele elektriciteitskosten bestaande uit het levertarief van de leverancier, energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE).

Deze regeling blijft in de bestaande vorm tot en met 2022 bestaan. Per 2023 wordt de regeling volledig afgebouwd tot 2031. Voor huishoudens die al zonnepanelen hebben of deze kabinetsperiode (t/m 2021) nog investeren in zonnepanelen, is de verwachting dat bij de geleidelijke afbouw van de salderingsregeling een gemiddelde terugverdientijd van circa 7 jaar gehandhaafd blijft.

Postcoderoosregeling

De fiscale regeling verlaagd tarief energiebelasting geeft recht op een korting op de energiebelasting als een particulier of ondernemer samen met anderen investeert in opwekking van duurzame energie. Voorwaarde is dat de deelnemers in de buurt wonen, dat willen zeggen binnen een zogenaamd postcoderoosgebied, kleinverbruikers zijn en samen een coöperatie of vereniging van eigenaren vormen.

De verlaging tot nihil van het tarief van de eerste schijf van de energiebelasting wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot maximaal het eigen verbruik en maximaal 10.000 kWh per jaar. Leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren komen in aanmerking voor deze belastingkorting. Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom.

Terugleververgoeding traditionele leverancier

Kleinverbruikers die jaarlijks netto ‘teveel’ elektriciteit produceren krijgen van hun leverancier een terugleververgoeding die bij sommige leveranciers een stuk hoger ligt dan de subsidievrije waarde van de energie.

SDE+ regeling

Deze regeling is gericht op productieprojecten aangesloten op een grootverbruik aansluiting. De hoogte van de subsidie per kWh varieert per jaar op basis van de marktwaarde van de geproduceerde energie en varieert dus als functie van de kWh prijs op de energiebeurs.

SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat producenten subsidie ontvangen voor de duurzame energie die zij opwekken. Omdat de kostprijs van duurzame energie hoger is dan die voor energie uit fossiele brandstoffen, is de productie van duurzame energie niet altijd rendabel. SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie: de onrendabele top. De subsidie wordt toegekend over een periode van 12 of 15 jaar.

Disclaimer

Aan de inhoud van dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. Het verdient aanbeveling om zo nodig in concrete gevallen advies in te winnen.