Use case: postcoderoos project

 • Hulpcentrum
 • Use cases
 • Use case: postcoderoos project
Inhoudsopgave

Hier lees je de manier waarop een postcoderoosproject in het algemeen werkt en hoe All in power de coöperatie of VVE versterkt bij het uitvoeren van een dergelijk project.

Financieel model

Onderstaand figuur laat zien hoe de geld- en energiestromen lopen bij de postcoderoosregeling waarbij All in power de afhandeling van zowel de energie-uitwisseling als de verrekening van het belastingvoordeel op zich neemt. In dit voorbeeld zijn deelnemers aangesloten bij All in power. All in power faciliteert kostenloos de verrekening van geleverde energie inclusief het belastingvoordeel combinatie van opwek-project en deelnemende leden via het platform.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten (opent in een nieuw tabblad)

Korte rekenvoorbeeld

Als coöperatie heb je grofweg twee manieren om het postcoderoos project rendabel te maken. Door slim onderstaande manieren te combineren kan de coöperatie een financieel voordeel van 150 euro per jaar aan de leden bieden zonder dat ze vooraf geld hoeven in te leggen.

 • De leden doen een cash inleg waarmee ze een aandeel verkrijgen, met deze inleg wordt de onrendabele top van het project afgedekt.
 • De leden betalen een deel van de belastingkorting die ze op hun energierekening ontvangen terug aan de coöperatie via hogere energietarieven.

Uitgebreide rekenvoorbeelden vindt je op deze pagina.

Stappenplan

De leden die voldoen aan de voorwaarden om het belastingvoordeel te verkrijgen en lid zijn van de coöperatie moeten een aantal stappen doorlopen. Na deze stappen doorlopen te hebben start de levering van energie direct van het postcoderoosproject aan het leden.

 1. Iedere lid van de coöperatie meldt zich aan bij All in power en selecteert in het platform dat ze een bepaalde hoeveelheid energie willen afnemen bij het postcoderoosproject van de coöperatie. Het platform staat niet toe dat derden energie kunnen afnemen van het PCR project.
 2. De coöperatie kan meerdere typen aanbiedingen klaar zetten:
  • Deelnemers die een investering hebben gedaan en daarom een lagere energieprijs betalen.
  • Deelnemers die zonder inleg participeren krijgen een aanbieding voor een wat hoger kostendekkend tarief. Na aftrek van de belastingkorting van de regeling zijn de leden goedkoper uit dan normaal.
  • Ook kan je persoonlijke aanbiedingen aanmaken met een vooraf ingesteld volume, bijvoorbeeld 2.000 kWh per jaar als dit de grote van het belang van de begunstigde is.
 3. De leden verlenen bij acceptatie van de overeenkomst van de coöperatie toestemming aan All in power om hun persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de postcoderoos administratie.
 4. Het platform controleert bij iedere afnemer of deze zich in de postcoderoos bevindt.
 5. Het platform waarborgt dat er niet meer energie en belastingvoordeel kan worden afgenomen dan er duurzaam opgewekte energie opgewekt wordt.

Opstellen van ledenverklaring en coöperatieverklaring

In de uitvoeringsregeling energiebelastingen is voorgeschreven dat om de verrekening uit te voeren er een aantal verklaringen nodig zijn van de coöperatie. Het platform begeleidt de coöperatie bij het invoeren van de benodigde gegevens, slaat deze op en stelt ze beschikbaar voor archivering.

 • Coöperatiegegevens
  Het betreft redelijk statische data zoals contactgegevens van de coöperatie en de eigenschappen van de productie installatie. Hiermee kan de belastingdienst bij een inspectie controleren of de productie installatie wel in de postcoderoos gelokaliseerd is. Daarbij vult het platform vanzelf in hoeveel energie er in het afgelopen kalenderjaar is geproduceerd en hoe dit over de via All in power aangesloten deelnemers is verdeeld.
 • Gegevens per lid
  Het betreft grotendeels statische data zoals contactgegevens van de deelnemers waarmee de belastingdienst bij een inspectie kan controleren of de deelnemers wel in de postcoderoos gelokaliseerd zijn. Deze controles voert het platform ook uit. Daarbij vult het platform vanzelf in hoeveel energie de deelnemers in het afgelopen kalenderjaar hebben verbruikt en wat de begin en eind meterstanden waren. Per aansluiting vraagt het platform aan de coöperatie om te verklaren dat deelnemende ondernemers een belang van niet meer dan 20% in de coöperatie hebben.

Aan het einde van het jaar worden deze verklaringen samengesteld door de coöperatie met behulp van het platform. De coöperatie is eindverantwoordelijk voor de correctheid van de verklaringen, het platform faciliteert de aanmaak van de verklaringen.

 • Het door de productie installatie geproduceerde volume energie wordt door de coöperatie gecontroleerd.
 • Het verbruik en de contactgegevens van alle leden wordt door de coöperatie gecontroleerd.
 • Nadat de coöperatie de gegevens heeft goedgekeurd stuurt All in power een eindafrekening van de energiebelasting aan de leden met daarin het belastingvoordeel verwerkt.
 • Het platform slaat alle verklaringen online op en stuurt een kopie ter archivering aan het mailadres van de coöperatie.

Meer informatie over de postcoderoosregeling

Voor meer informatie over de postcoderoosregeling check deze artikelen of de links in het hulpcentrum.