All in power

Platform voor duurzame energie

Postcoderoos rekenvoorbeelden

Inhoudsopgave

De postcoderoosregeling (PCR) biedt een financieel voordeel aan leden van een lokale coöperatie. Dit financiële voordeel komt ten gunste aan de afnemers van energie en moet op een manier terugvloeien naar de coöperatie om de onrendabele top van het opwekproject af te dekken. Het voordeel, anno 2020, betreft 9,77 eurocent per kWh exclusief btw of 11,82 eurocent per kWh inclusief btw.

We bekijken expliciet wat de mogelijkheden zijn voor leden met een kleine beurs. Zo heeft coöperatie op Rozen het concept succesvol in de praktijk gebracht: https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/lage-inkomens-kunnen-met-op-rozen-model-ook-meedoen-in-lokale-energieprojecten

Het rekenvoorbeeld dat gebruikt wordt is gebaseerd op de voorbeeldcase van Hieropgewekt waarin de business case van een 70 kWp zonnestroom systeem wordt uitgewerkt: https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/voorbeeld-businesscase-postcoderoos

Cases

Er worden een aantal cases bekeken met verschillende manieren om het belastingvoordeel terug te laten vloeien van de leden naar de coöperatie. De meeste PCR projecten gebruiken de inleg van hun leden om bij voorbaat de onrendabele top van het project af te dekken, dit is echter niet mogelijk voor leden met een kleine beurs die dit kapitaal niet beschikbaar hebben om zich in te kunnen kopen.

Middels een aantal cases onderzoeken we de mogelijkheid om mensen zonder inleg of met een lagere inleg te laten participeren in een PCR project. Per case beschouwen we het scenario dat de leden 0%, 50%, 80% of 100% van de benodigde investering inleggen. Als de inleg van de leden niet 100% is zal het resterende deel als vreemd vermogen moeten worden geleend via crowdfunding en/of bij een bank en/of een overheidsinstantie. Er is geen voorziening opgenomen voor de kosten van vreemd vermogen in het model, deze kan je zelf toevoegen in het model dat onderaan de pagina te downloaden is. Als er geen of een lagere inleg wordt gedaan dan wordt dit via de energietarieven terugbetaalt aan de coöperatie. Om dit mogelijk te maken moeten deze leden de stroom van de coöperatie via het All in power platform afnemen.

Case 1: Business as usual.
De coöperatie verkoopt haar energie tegen variabele tarieven op de energiebeurs. In de praktijk levert de verkoop van zonnestroom op deze manier naar benadering zo’n 4,5 eurocent per kWh op.

Case 2: Directe levering aan afnemers via All in power
De coöperatie legt haar prijzen vast door de opgewekte energie direct aan afnemers te leveren tegen marktconforme tarieven. De goedkoopste energieleverancier op een grote vergelijkswebsite rekent een kale energieprijs van 5,7 eurocent per kWh. We nemen aan dat de coöperatie haar leden voor ditzelfde concurrerende tarief gaat voorzien van energie. De netto omzet wordt gevonden door de energiekosten af te trekken a ongeveer 0,5 eurocent per kWh.

Variant case 2a: Geen postcoderoos voordeel verrekent in de energieprijs.
De afnemer betaalt nog steeds 5,7 eurocent.

Variant case 2b: De helft van de belastingkorting wordt verwerkt in de energieprijs.
De energieprijs wordt nu verhoogd met 50% van de 9,77 eurocent/kWh korting die de afnemer krijgt.

Variant case 2c: 80% van de belastingkorting wordt verwerkt in de energieprijs.
De energieprijs wordt nu verhoogd met 80% van de 9,77 eurocent/kWh korting die de afnemer.

Variant case 2d: In deze case is handmatig gezocht naar een verdeelsleutel van de energiebelasting waarbij een gemiddelde consument met 3.500 kWh verbruik 150 euro inclusief btw kan realiseren zonder eigen inleg.

Met de combinatie van 5 cases en 4 inlegscenario’s zijn er in totaal 20 scenario’s.

Resultaten

De investeringen in de zonnestroominstallatie zijn aangenomen op 0,80 €/Wp plus 15% voor bijkomende kosten. Hiermee komt de investering neer op ruim 64 duizend euro.

Het systeem produceert op basis van 900 vollasturen per jaar 63.000 kWh per jaar. De inkomsten per case verschillen vanwege de verschillende energietarieven. Tussen case 1 en 2a zit de hogere opbrengst verrekend die behaald wordt door energie via All in power direct te verkopen aan afnemers.

In totaal zijn de inkomsten van de leden en coöperatie tussen cases 2a, 2b en 2c constant. Er worden communicerende vaten gebruikt om het voordeel van de postcoderoosregeling te verdelen tussen de leden en de coöperatie.

CAPEX (investering)€ 64.400,00
Inkomsten coöperatie case 1€ 737,72 per jaar
Inkomsten coöperatie case 2a€ 1.180,28 per jaar
Inkomsten coöperatie case 2b€ 4.257,83 per jaar
Inkomsten coöperatie case 2c€ 6.360,08 per jaar
Inkomsten coöperatie case 2d€ 4.360,08 per jaar

Terugverdientijden coöperatie

Helemaal rechts staat het scenario waarin de leden 100% van de investering inleggen. De terugverdientijd is dan bij de start van het project al behaald. De inkomsten moeten uiteindelijk nog verdeeld worden, tezamen met de belastingvoordeel is dit waar de consument zijn voordeel vandaan haalt.

De eerste kolom beschrijft de situatie waarbij leden zonder inleg deelnemen aan het project. In het business as usual (case 1) scenario duurt het onacceptabel lang om het project terug te verdienen. Met de hoger opbrengsten uit case 2a wordt het al iets interessanter. Cases 2b, 2d en 2c zijn acceptabele terugverdientijden voor een coöperatie.

In de derde en vierde kolom zijn nog voorbeelden gegeven waarbij de leden nog iets inleggen. Bijvoorbeeld de helft van de leden legt wel geld in zodat de andere helft van de leden dit niet hoeft te doen. Dan kan ook in case 2a de terugverdientijd tot een acceptabel niveau worden teruggebracht.

* deze case is later toegevoegd

Zonder inleg50% inleg80% inleg100% inleg
Case 187 jaar44 jaar17 jaar0 jaar
Case 2a55 jaar27 jaar11 jaar0 jaar
Case 2b15 jaar8 jaar 3 jaar 0 jaar
Case 2d *15 jaar 7 jaar 3 jaar 0 jaar
Case 2c11 jaar 5 jaar 2 jaar 0 jaar

Terugverdientijden leden

In tegenstelling tot de coöperatie, zijn de leden wel btw-plichtig. Dit betekent dat het energiebelastingvoordeel inclusief btw moet worden gebruikt om de terugverdientijd te bepalen. De inleg die gedaan wordt in de coöperatie is overigens wel btw-vrij.

In deze tabel zien we het omgekeerde van de terugverdientijden van de coöperatie. In de eerste kolom vinden we de terugverdientijd zonder inleg, die is natuurlijk 0 jaar als je geen investering hoeft te doen. Je gaat vanaf dag 1 in iedere case besparen via de belastingkorting. In de laatste kolom vinden we de meer traditionele oplossing waarbij de leden het volledige te investeren bedrag inleggen.

In cases 1 en 2a is de terugverdientijd op basis van de investering en ontvangen belastingkorting gelijk aan elkaar en zo ook de terugverdientijd. Wanneer we de belastingkorting voor een deel gaan verrekenen in het tarief bij cases 2b en 2c zie je dat de terugverdientijd toeneemt.

Voor de leden is het scenario bij 50% inleg in combinatie met 2b een leuke om te bekijken. De leden krijgen de helft van het belastingvoordeel inclusief btw en leggen de helft van de normale inleg neer om mee te kunnen doen aan het PCR project. De terugverdientijd in dit scenario is een keurige 9 jaar.

* deze case is later toegevoegd

Zonder inleg50% inleg80% inleg100% inleg
Case 10 jaar4 jaar7 jaar9 jaar
Case 2a0 jaar4 jaar7 jaar9 jaar
Case 2b0 jaar9 jaar 14 jaar 17 jaar
Case 2d *0 jaar 12 jaar 19 jaar 24 jaar
Case 2c0 jaar22 jaar35 jaar43 jaar

Conclusies

De resultaten laten zien dat het mogelijk is om zonder inleg deel te nemen aan een postcoderoosproject. Hiermee is deze vorm van een collectief opwekproject toegankelijk voor iedereen.

In case 2b wordt de helft van het belastingvoordeel van de leden via het energietarief doorgesluisd naar de coöperatie. In het geval de leden zonder inleg deelnemen resulteert dit voor de coöperatie in een terugverdientijd van 15 jaar. De leden krijgen via deze constructie een lastenverlichting van ruim 200 euro per jaar inclusief btw.

In case 2d is gezocht naar een verdeelsleutel waarmee een gemiddelde consument 150 euro per jaar inclusief btw aan voordeel kan behalen zonder significante inleg in het project. Deze is gevonden, hierbij brengt de coöperatie 64% van het energiebelastingvoordeel in rekening bij de eindgebruiker. De terugverdientijd voor de coöperatie in dit scenario is 15 jaar.

Zonder inleg zal de volledige investering volledig met vreemd vermogen gefinancierd moeten worden. Indien de leden een langjarig contract afsluiten om energie af te nemen geeft dit de garantie dat de terugverdientijd behaald gaat worden. Deze zekerheid zou moeten helpen om een gunstige rente te kunnen verkrijgen.

Bereken het zelf

Het model waarmee deze resultaten zijn berekend kan je download in Excel formaat.

Meer informatie over de postcoderoosregeling

Voor meer informatie over de postcoderoosregeling check deze artikelen of de links in het hulpcentrum.