Profielkosten

Inhoudsopgave

Als producent lever je jouw energie of aan de energiebeurs of direct aan afnemers. Bij levering aan afnemers is er sprake van profielkosten. In dit artikel worden de profielkosten uitgebreid besproken.

Balans

Het energiesysteem moet ten alle tijden in balans zijn. Dat wil zeggen dat vraag en aanbod gelijk aan elkaar zijn. Duurzame energie is beschikbaar afhankelijk van de weersomstandigheden terwijl er altijd wel energievraag is. Het is dan ook onvermijdelijk dat vraag en aanbod niet gelijk aan elkaar zijn. Dit betekent dat All in power op momenten van surplus deze energie moet verkopen. En als er een te kort is kopen we energie in. Dit doen we voor onze producenten.

Als producent heb je een portfolio van productiesystemen en afnemers. Jouw portfolio is weer onderdeel van de grotere All in power portfolio. All in power handelt op de Nederlandse energiebeurs met andere leveranciers.

Als je op een moment meer produceert dan je afnemers nodig hebben leveren we deze energie aan andere All in power producenten met een tekort. Als alle producenten samen nog steeds te veel energie produceren gaat het verschil naar de energiebeurs. Het werkt vice versa bij tekorten.

Profielkosten als gevolg van prijsverschillen

Intu├»tief kan je voorstellen hoe een zonnepark alleen overdag werkt. Er is dan relatief veel energie beschikbaar, meer dan je afnemers nodig hebben. Als je afnemers thuis komen gaan ze ‘s avonds en ‘s nachts energie verbruiken terwijl de zon onder is. Vraag en aanbod bepalen de beursprijzen op ieder moment. Als er veel (duurzame) energie beschikbaar is daalt de energieprijs op de beurs. Als er veel vraag is stijgt de energieprijs juist. Als gevolg van deze effecten zijn er kosten verbonden aan het direct leveren van een productiesysteem aan afnemers. Deze kosten noemen we profielkosten.

Het handhaven van de energiebalans zal altijd iets kosten, de methode die wij gebruiken is de goedkoopste manier om dit te doen. De verrekening van de energie die wordt verhandeld om de balans van vraag en aanbod te handhaven wordt tegen beursprijzen verrekend.

Door op deze manier te handelen wisselen we zo veel mogelijk energie uit binnen het All in power netwerk. Daarna handelen we met de beurs waarvan we niet weten waar de energie vandaan komt. Als de gehele All in power portfolio te veel energie heeft en wij verkopen dit op de beurs hoeft een gas of kolencentrale minder hard te werken. Later als onze portfolio te kort heeft moet dezelfde centrale niet harder werken dan hij had moeten doen zonder onze duurzame energie productie.

Rekenvoorbeeld

De rekenvoorbeelden zijn nog niet online geplaatst. Als je meer wil weten over de profielkosten in jouw situatie neem dan contact op voor persoonlijk advies in jouw situatie.