All in power

Platform voor duurzame energie

Algemene informatie SDE+

Inhoudsopgave

Als je aan de slag gaat met een SDE+ project krijg je gedurende een periode van maximaal 15 jaar subsidie over de onrendabele top van de energieproductie. Dat wil zeggen dat de kostprijs van je zonnestroom wordt vastgelegd voorafgaand aan het project. Jaarlijks worden de referentie-inkomsten vastgesteld, dit wordt het correctiebedrag genoemd. Het verschil tussen de vastgestelde kostprijs en het correctiebedrag is de hoogte van de subsidie.

Het correctiebedrag wordt vastgesteld op basis van de prijzen op de energiebeurs. Er wordt niet gekeken hoeveel jij hebt verdiend aan de verkoop van je energie. Het verschil dat je kan realiseren ten opzichte van de gemiddelde variabele marktprijs is dus voor eigen rekening. Als je meer verdiend is dit dus pure winst maar het kan ook zo zijn dat je een keer wat minder verdient als je pech hebt.

Met SDE+ krijg je nooit meer dan het aantal beschikte vollasturen aan energie vergoed. Dus kan het interessant zijn om je productie tot dit plafond te optimaliseren en verder te optimaliseren voor productie met de hoogste energieprijs. Leg je panelen op zuid dan zal je een hogere opbrengst in kWh/kWp realiseren. Maar leg je panelen op oost en/of west dan zullen de energieprijzen tijdens piekproductie hoger uitvallen.

Ga je met SDE+ in het All in power platform aan de slag check dan het artikel energiehandel voor meer informatie over prijsrisico’s in combinatie met het correctiebedrag.