All in power

Platform voor duurzame energie

Tarieven

Inhoudsopgave

Voor het gebruik van het platform rekenen we de volgende tarieven.

  • Deze tarieven zijn geldig onder voorwaarden dat op de aansluiting een door All in power uitleesbare slimme meter aanwezig is.
  • De energierekening bestaat tenminste uit: vaste platformkosten en fiscale heffingen. Voor gebruikers met een kleinverbruik aansluiting komen hier netbeheerkosten bij. Klanten met energievraag kunnen deze energie tegen verschillende tarieven inkopen via de energiewinkel en/of een deel aanvullende energie geleverd krijgen. Producenten van duurzame energie betalen ook variabele platformkosten.
  • Alle tarieven worden inclusief btw gefactureerd.
  • Deze tarieven zijn geldig van 1 januari 2020 tot 1 juli 2020. Tarieven worden ieder half halfjaar aangepast op 1 januari en op 1 juli.

Vaste platformkosten

Als energieleverancier maken wij kosten om de administratie bij te houden en het platform te beheren. Iedereen die gebruik maakt van het platform betaalt een vast tarief per maand voor het gebruik van het platform en de bijbehorende diensten. Dit tarief is gelijk ongeacht de grote van je aansluiting.

Tarief exclusief btwTarief inclusief btw
Vaste platformkosten€4,96 per maand
of
€0,16301 per dag
€5,99 per maand
of
€0,19725 per dag

Variabele platformkosten

Producenten betalen een vergoeding op basis van de hoeveelheid energie die ze opwekken. Afnemers betalen geen variabele kosten voor het gebruik van het platform.

Tarief exclusief btwTarief inclusief btw
Variabele platformkosten (producent)€0,00300 per kWh €0,00363 per kWh

Aanvullende energielevering van All in power

Als afnemers kies je jouw eigen energiebronnen zelf. Iedere producent bepaalt zijn eigen energieprijs. Je persoonlijke energiemix resulteert in een leveringstarief per kWh. Indien je te weinig of geen energie hebt ingekocht via de energiewinkel krijg je aanvullende Nederlandse zon of windenergie geleverd door All in power. Deze prijs is de grijze beursprijs plus een vaste opslag per kWh afhankelijk van het type energieproductie.

Netto producenten van duurzame energie krijgen variabele vergoeding voor hun energie tegen de tarieven op de energiebeurs EPEX.

Tarief exclusief btwTarief inclusief btw
Aanvullende Nederlandse zonnestroom van All in powerVariabel EPEX + €0,01 per kWh Variabel EPEX + 21% + €0,0121 per kWh
Aanvullende Nederlandse windenergie van All in power Variabel EPEX + €0,015 per kWhVariabel EPEX + 21% + €0,01815 per kWh
Netlevering Variabel EPEX Variabel EPEX + 21% btw

Netbeheerkosten

Je betaalt een vast bedrag voor het gebruik van je aansluiting op het openbare distributienet van jouw netbeheerder. Deze tarieven worden door de toezichthouder vastgesteld en zijn afhankelijk van de capaciteit van je aansluiting. De netbeheerkosten worden bij iedere leverancier op dezelfde manier in rekening gebracht, je kan op deze kosten niet besparen door over te stappen. Netbeheerkosten worden per dag gefactureerd op basis van het geldende dagtarief.

Op de website van Netbeheer Nederland is meer informatie over de verschillende netbeheerders te vinden.

Overheidsheffingen

Overheidsheffingen bestaan uit de aspecten: Energiebelasting, Opslag Duurzame Energie en Belastingvermindering per elektriciteitsaansluiting. Energiebelasting en ODE zijn een belasting per verbruikte kWh energie. Belastingvermindering is een vast bedrag wat je terug krijgt van de overheid als jouw adres bestemd is om te wonen, werken of een andere verblijfsfunctie heeft.

Tarief exclusief btwTarief inclusief btw
Energiebelasting (0-10.000 kWh)€ 0,09770 per kWh € 0,11822 per kWh
Opslag duurzame energie (0-10.000 kWh) € 0,02730 per kWh € 0,03303 per kWh
Belastingvermindering– € 435,68 €/jaar
of
– € 1,19364 per dag
– € 527,17 per jaar
of
– € 1,44431 per dag

Als je meer dan 10.000 kWh per jaar verbruikt gelden andere tarieven. Zie de website van de belastingdienst voor een compleet overzicht van de tarieven.

We brengen een vast bedrag per dag in rekening op basis van je verwachtte verbruik. Aan het einde van het kalenderjaar worden de overheidsheffingen op basis van je echte verbruik verrekend. Energiebesparing loont dus aan het einde van het jaar. De overheidsheffingen worden bij iedere leverancier op dezelfde manier in rekening gebracht, je kan op deze kosten niet besparen door over te stappen.

Facturatiekosten

Maandelijks factureren wij jouw energiekosten rond de 14e van de maand met een betalingstermijn van 7 werkdagen. Betaling per automatische incasso is gratis en het openstaande bedrag wordt rond de 21ste van de maand afgeschreven of bijgeboekt. Betaal je per factuur dan moet je zorgen dat je voor de 21ste betaalt. Er worden extra kosten in rekening gebracht als je niet per automatisch incasso betaalt.

Tarief exclusief btwTarief inclusief btw
Automatische incassoGratisGratis
Factuurbetaling€ 1,65 per maand€ 2,- per maand