Use case: coöperaties en collectieven

 • Hulpcentrum
 • Use cases
 • Use case: coöperaties en collectieven
Inhoudsopgave

Mensen en bedrijven verenigen zich steeds vaker om hun eigen omgeving te verduurzamen. Deze collectieven hebben één ding gemeen. Ze wekken samen lokaal duurzame energie op.

 • Energiecoöperaties zijn samenwerkingsverbanden van burgers en/of bedrijven die zich inzetten voor energiebesparing en opwekking in collectief beheer.
 • Ondernemerscoöperaties, zoals in de agrarische sector, bestaan uit bedrijven en ondernemers uit dezelfde sector die samenwerken op verschillende onderwerpen. In toenemende mate hoort hier ook het besparen en opwekken van energie bij.
 • VVE’s, Verenigingen van Eigenaren, zijn vastgoedeigenaren die een deel van een complex bezitten. Samen beheren ze een gebouw en wordt er eventueel geïnvesteerd in energieproductie.
 • Bedrijvenverenigingen zijn te vinden op bedrijventerreinen/industrieterreinen. Een grote diversiteit aan ondernemers die gemeen hebben dat ze in hetzelfde gebied gevestigd zijn werken samen. Ook hier wordt steeds vaker samengewerkt om duurzame energie te produceren.

Voor deze collectieven geldt dat samenwerken aantrekkelijk of noodzakelijk is om voldoende schaal te krijgen bij het produceren van duurzame energie. Iedere verbetering in de business case maakt het aantrekkelijker om deel te nemen aan de ontwikkeling van duurzame energie.

Via All in power krijgen de deelnemers van het collectief de mogelijkheid om de energie die door en voor hun wordt opgewekt aan zichzelf te leveren. De beheerder van de productie installatie maakt voor alle leden een offerte klaar, de leden accepteren deze waarmee ze klant worden van All in power en de energie uit hun eigen collectieve productie installatie geleverd krijgen. Deze afspraken komen frictieloos tot stand.

De kosten om energie uit te wisselen kunnen worden uitgedrukt als het prijsverschil tussen de inkoop en verkoopprijzen. Energie uitwisseling bij All in power kost altijd slechts 0,003 euro per kWh. Daar komen alleen nog de profielkosten bij, de kosten die wij maken om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Voor meer informatie over profielkosten, zie deze pagina.

Rekenvoorbeeld

Stel burgers in een energiecoöperatie nemen voortaan energie af uit hun zonnestroomsysteem met een jaarlijkse productie van 100.000 kWh . Ten behoeve van dit rekenvoorbeeld nemen we aan dat leden normaliter 0,06 euro per kWh betalen bij een reguliere leverancier. Het collectief levert via All in power energie aan haar leden tegen een verlaagd tarief van 0,05 euro per kWh. De gemiddelde consument die 3.500 kWh per jaar verbruikt bespaart hiermee 35 euro per jaar (excl. btw). Tezamen besparen de leden 1.000 euro per jaar. Hier komt het gevoelsmatige voordeel nog bij dat de leden hun eigen energie afnemen en dat hun energierekening direct bijdraagt aan de lokale economie.

Energieprijs in situatieTariefBesparing/voordeel
Tarief traditionele energieleverancier0,06 €/kWh
Coöperatie levert aan leden via All in power0,05 €/kWh-17%
35 €/jaar excl. btw
42 €/jaar incl. btw

Nu bekijken we de situatie vanuit de kosten en baten van de coöperatie. Bij verkoop wordt normaliter het correctiebedrag verdient aan de energie (0,040) plus de omzet van de GVO verkoop (0,005). Dit brengt de traditionele omzet op 0,045 euro per kWh. Via All in power ontvangt de coöperatie 0,05 € per kWh van haar leden voor de geleverde energie. Na aftrek van de profielkosten van ongeveer 0,003 euro per kWh blijft er 0,0047 euro per kWh over. Hiermee houdt de coöperatie 200 euro per jaar meer over terwijl het de leden een flinke korting heeft kunnen bieden.

Resultaat uit energieverkoop in situatieTarief (netto)Besparing/voordeel
Resultaat bij levering aan traditionele energieleverancier0,045 €/kWh
Coöperatie levert aan leden via All in power0,047 €/kWh+4%
200 €/jaar excl. btw

De coöperatie maakt kosten voor de uitwisseling van energie, voor de dienstverlening van de energieleverancier die de uitwisseling uitvoert. Een traditionele leverancier rekent hier zo’n 0,05 euro per kWh voor. Bij All in power zijn deze kosten slechts 0,03 euro per kWh.

Kosten in situatieTariefBesparing/voordeel
Traditionele energieleverancier0,05 €/kWh
Coöperatie levert aan leden via All in power0,03 €/kWh-40%
2.000 €/jaar excl. btw

De coöperatie kan ook aan derden energie leveren. Het voordeel dat normaliter aan leden wordt geboden zou dan vanzelfsprekend niet volledig worden vergeven. In deze situatie neemt de omzet van de coöperatie tot maximaal 1.000 euro per jaar extra toe.

Conclusie

 • Collectieven produceren samen energie en leveren deze energie direct aan de deelnemers in het collectief.
 • De uitwisseling van energie komt frictieloos tot stand zonder uitgebreide contracten.
 • De leden besparen 17% of 42 euro per jaar (incl. btw) doordat de coöperatie met korting energie direct aan haar leden levert.
 • Tezamen besparen de leden in het collectief 1.000 euro per jaar (excl. btw).
 • De coöperatie verdient 2.200 euro per jaar meer ondanks de buitengewoon lage tarieven waarvoor de coöperatie energie levert aan haar leden. Dit voordeel bestaat uit 2.000 euro per jaar lagere kosten en 200 euro per jaar hogere opbrengsten.
 • Bij levering aan derden kan de coöperatie nog eens tot 1.000 euro per jaar hogere opbrengsten realiseren.