Energielevering aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden

Op de levering van de producten en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit (en gas) aan kleinverbruikers van toepassing. Deze zijn opgesteld door EnergieNederland in samenspraak met de Consumentenbond.

Als je een contract wilt opzeggen, ontbinden of herroepen kan je gebruik maken van dit standaard formulier. Je kan je opzegging ook doorgeven door in te loggen op het platform en daar je opzegging door te geven.

Aansluit- en transportovereenkomst

De aansluiting waarmee je energie geleverd krijgt is van de netbeheerder. Om deze te gebruiken is een aansluit- en transportovereenkomst met de netbeheerder nodig, deze overeenkomst komt tot stand als wij je leverancier worden en er nog geen ATO was overeengekomen. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van de netbeheerder van toepassing, deze zijn in samenspraak met de Consumentenbond opgesteld. De standaard tarieven voor het gebruik van de aansluiting zijn te vinden op de website van de netbeheerder. Wij brengen de netbeheerkosten in rekening zoals wij dat verplicht zijn zoals alle leveranciers dat doen.

Modelcontract

Dit zijn de modelcontractvoorwaarden. Het modelcontract is een energiecontract voor onbepaalde tijd en met variabele tarieven. Het modelcontract is vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De tarieven van het modelcontract wijzigen twee keer per jaar op 1 januari en 1 juli. Je ontvangt over deze wijzigingen persoonlijk een bericht per e-mail. Stuur de All in power klantenservice een e-mailbericht als je het modelcontract wil afsluiten.

Gedragscodes energiesector

Wij vinden het belangrijk dat consumenten weten waar ze aan toe zijn. Daarom zijn wij deelnemer in een aantal sectorspecifieke gedragscodes. Je mag van ons verwachten dat wij ons houden aan deze gedragscodes.

Gedragscode Consument en Energieleverancier

  • consumenten goed zullen voorlichten,
  • bij het werven van klanten consumenten op een goede en eerlijke manier benaderen,
  • een wisseling van leverancier voor de consument op een zo goed mogelijke manier afwikkelen.
  • De gedragscode geldt voor contacten tussen de energieleverancier (of een bedrijf dat namens een energiebedrijf opereert) en een consument aangaande de werving, het aangaan, de voortzetting en de beĆ«indiging van leveringsovereenkomsten voor energie en daaraan gerelateerde contacten.

De Gedragscode Consument en Energieleverancier is te vinden op de website van Energie-Nederland.

Gedragscode Slimme Meter

De gedragscode geeft met name aan hoe wij omgaan met persoonlijke meetgegevens over het gas- en elektriciteitsverbruik van consumenten. De Gedragscode Slimme Meter is te vinden op de website van Energie-Nederland.

Privacy beleid

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die we van jou verzamelen. Meer hierover lees je in ons privacy beleid.